Ζάρακες Εύβοιας notiaevia@gmail.com

   

Επιστολή διαμαρτυρίας του πολιτιστικού συλλόγου του Πόρτο Μπούφαλου σχετικά με τις νέες μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών στη περιοχή

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε ο Πολιτιστικός Σύλλόγος του Πόρτο Μπούφαλου στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού σχεδιασμού σχετικά με τις νέες μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών που προτείνονται στη περιοχή.

Είσοδος Συντακτών