Ζάρακες Εύβοιας notiaevia@gmail.com

   

Το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Κύμης-Αλιβερίου

 

Από τις Δημαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα για το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Κύμης-Αλιβερίου 

 

Πρόεδρος Ο Γιάννης Μπενάκης (26 + 1 λευκό)

Αντιπρόεδρος ο Άγγελος Ποθητάκης (24 ψήφους + 3 λευκά)

Γραμματέας ο Σταμάτης Χουλιαράς (25 ψήφους + 2 λευκά)

Είσοδος Συντακτών