Ζάρακες Εύβοιας notiaevia@gmail.com

   

Δήμος Κύμης - Αλιβερίου: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αλιβερίου, που θα γίνει την 19 Σεπτεμβρίου2014 και ώρα 19:00 προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Διαμορφώσεις – διανοίξεις δρόμων έδρας Δήμου» (εισηγητής κα Σκιάνη)

2. Έγκριση αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Προσθήκη στο 2ο ΔΣ Κύμης» (εισηγητής κα Σκιάνη)

3. Έγκριση ή μη παράταση προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Κύμης» (εισηγητής κα Σκιάνη)

4. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (εισηγητής κ. Κριτσιώτης)

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 (εισηγητής κ. Κριτσιώτης)

6. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τραπεζών για συνεργασία με Τράπεζα (εισηγητής κ. Κριτσιώτης)

7. Έγκριση ηλεκτροδότησης  παροχών ρεύματος στο παζάρι Αυλωναρίου (εισηγητής κ. Κούκης)

8. Σχετικά με τους  ορκωτούς  λογιστές, για τον έλεγχο χρήσης των ετών 2011, 2012, 2013 (εισηγητής Δήμαρχος)

9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου  (εισηγητής Πρόεδρος)

10. Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτ/βμιας Εκπ/σης του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου (εισηγητής Πρόεδρος)

11. Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτ/βμιας Εκπ/σης του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου (εισηγητής Πρόεδρος)

12. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΚΑ (εισηγητής Πρόεδρος)

13.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (εισηγητής Πρόεδρος)

14.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, πληροφόρησης και έρευνας του καρκίνου Γεώργιος Ν. Παπανικολάου» (εισηγητής Πρόεδρος)

15. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΠΟ.Κ.Α. (εισηγητής Πρόεδρος)

16. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Σ.Δ.Α Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (εισηγητής Πρόεδρος)

Ο Πρόεδρος

Μπενάκης Ιωάννης

 

 

Είσοδος Συντακτών