Ζάρακες Εύβοιας notiaevia@gmail.com

   

Σύνθεση επιτροπών στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Σύνθεση των επιτροπών Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

Δημοτική Υπηρεσία Υδρευσης-Αποχέτευσης Κύμης-Αλιβερίου (ΔΕΥΑΚΑ)

Πρόεδρος: Θανάσης Μπουραντάς, Δήμαρχος
Αντιπρόεδρος: Βαγγέλης Μπελιάς με αναπληρωματικό Νίκο Μπαράκο
Μέλη: Δημήτρης Μούντριχας με αναπληρωματικό Πιλάτη Γιάννη
Κώστας Δημάς με αναπληρωματικό Θεοδώρου Αλέξανδρο
Φώτης Αναστασίου
Δημήτρης Θωμας με αναπληρωματικό Νίκο Κιούση (μειοψηφία) 
 Βασίλης Στρουμπούλης με αναπληρωματικο Νίκο Μπάνο
 Γιάννης Γκοσιμίδας με αναπληρωτή Βασίλη Πίγκο
Εκπρόσωπος των Εργαζομένων 

 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχ/ση Περιβάλλοντος Πολιτισμού Κύμης-Αλιβερίου

(ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΠΟ.Κ.Α.)

Γιώργος Κότσαρης, Πρόεδρος, αναπληρωματικός του Γιώργος  Μπόκαρης
Γιάννης Κούκης, Αντιπρόεδρος, αναπληρωματικός του Δημήτρης Μούντριχας
Μέλη
Βασίλης Ντόβολης (μειοψηφία), αναπληρωματική του Μαργαρίτα Μέξη
Νίκη Σκουρλή, αναπληρωματική Σοφία Σταμούλη, εκπρόσωποι φορέα
Σοφία Καρατζά, αναπληρωματική Γεωργοπούλου Χρύσα, δημότες
Κιούση Σταματία, αναπληρωματική Δημητρίου Τασία, δημότες
Κόκκου Αναστασία, αναπληρωματική Αλιμπινίση Κ., δημότες

Δ.Σ. Νομικών Προσώπων Δημοσίου Διακαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισκού Κύμης-Αλιβερίου

Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Γιώργο Κότσαρη, Δημοτικό Σύμβουλο
Γιάννης Πιλάτης, Δημοτικός Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή του τον Νίκο Μπαράκο,Αντιδήμαρχο
Μέλη
Αλέξανδρος Θεοδώρου, Αντιδήμαρχος  με αναπληρωτή τον  Γιάννη Κούκη, Αντιδήμαρχο
Γιώργος Παγώνης Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Γιώργο Μπόκαρη, Αντιδήμαρχο
Σταμάτης Χουλιαράς Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Φώτη Αναστασίου, Δημοτικό Σύμβουλο
Νίκος Κιούσης, Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας με αναπληρωτή του Βασίλη Ντόβολη, δημοτικό σύμβουλο μειοψηφίας
Μαργαρίτα Μέξη, Δημοτική Σύμβουλος μειοψηφίας με αναπληρώτρια την Αρετή Μπάτσα, Δημοτική Σύμβουλο μειοψηφίας
Τασία Παπαγεωργίου, δημότης με αναπληρώτρια Μαρία Τσάλα
Αθανασία Χονδρονικόλα με  αναπληρωτή Κηρύκο Παπαγεωργίου
Ελένη Χαλδούπη με αναπληρώτρια Παρασκευή Μίρκου
Βασίλη Διαμαντή με αναπληρωματική Σταματία Ρέτσα- Παλαιολόγου
Κωνσταντίνα Κρόκου με αναπλήρωματικό Δημήτρη Μπαρμπαράκο
Στρ. Κουκουβάου, εκπρόσωπο Εργαζομένων  με αναπληρώτρια Μίσχου Μαρίνα.

Δ.Σ Ινστιτουτο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης και έρευνας του καρκίνου "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"

Θανάσης Μπουραντάς, Δήμαρχος, ως Πρόεδρος
Βαγγέλης Αμπελιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή τον Γιάννη Κούκη, Αντιδήμαρχος
Μέλη
Γιώργος Παγώνης, Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτήΠαναγιώτη Αγγελόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο
Δημήτρης Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρώτρια τηνΑρετή Μπάτσα, Δημ. Σύμβουλο
Βασίλης Ντόβολης, Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή Τάσο Βλάχο, Δημοτικό Σύμβουλο
Δημήτρης Κατσούλης, τέως Δήμαρχος Αυλώνος, ως δημότης με αναπληρωτή Νίκο Μανωλιά, δημότη
Αθανασία Χονδρονικόλα, δημότης με αναπληρωτή Κώστα Τσαλμά, δημότη

Δημοτική επιτροπή παιδείας

Χρήστος Σαμαράς, Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος
Μαρίνα Λάμπρου με αναπληρωματική την Ζαχαρούλα Μακριγιάννη- Χροναίου
Αρβανίτης Νικόλαος, Διευθυντής Σχολείου με αναπληρωτή Αρβανίτη Αναστάσιο, Διευθυντή Σχολείου
Δρακούλας Νικόλαος, Διευθυντής Σχολείου με αναπληρωτή Δήμου Αθανάσιο, Διευθυντή Σχολείου
Ελένη Τζάνου με αναπληρωματική Αλεξάνδρα Θαλασσινού, Εκπρόσωπος Εκπαιδευτικών 

Είσοδος Συντακτών