Ζάρακες Εύβοιας notiaevia@gmail.com

   

Η Λαϊκή Συσπείρωση Κύμης-Αλιβερίου για την μονάδα βιοαερίου στον Άγιο Λουκά

 

Στις 17 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλιβερίου, ύστερα από την με αρ. 25625/10-10-2014 πρόσκληση του προέδρου Ιωάννη Μπενάκη. 

Ένατο (9ο) στη ημερήσια διάταξη θέμα ήταν:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΨΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 250 ΚWe ΤΗΣ TRADINGENERGY ΣΤΗ ΘΕΣΗ « ΒΑΓΙΑ» ΤΗΣ Τ.Κ Α. ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (εισηγητής κα Τόλιζα)
Μετά την εισήγηση και τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων και παρευρισκομένων φορέων η τελική πρόταση που μπήκε σε ψηφοφορία ήταν ότι:«το Δημοτικό Συμβούλιο σεβόμενο την απόρριψη από το Τοπικό Συμβούλιο της σχεδιαζόμενης επένδυσης, τη καθολική αντίδραση των κατοίκων του Αγίου Λουκά που αποδεικνύεται με την συλλογή 700 περίπου υπογραφών τάσσεται ομόφωνα κατά της ανωτέρω επένδυσης.»
Με έκπληξη είδαμε δημοσιευμένη την απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αλλά όμως παραποιημένη. 
Γραφόταν: «Γνωμοδοτεί αρνητικά για την κατασκευή της μονάδας παραγωγής βιοαερίου με αναερόβια χώνεψη και ηλεκτρική ενέργεια με καύση του βιοαερίου ισχύος 250 KWe της TRADING ENERGY Α.Ε στη θέση « ΒΑΓΙΑ» της Τ.Κ. Α. ΛΟΥΚΑ, διότι δεν υπάρχει υδρογεωλογική μελέτη.»

Κάτοικοι του Αγίου Λουκά με επικεφαλής το Τοπικό Συμβούλιο όταν πληροφορήθηκαν τη παραποιημένη απόφαση αναρτημένη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ διαμαρτυρήθηκαν έντονα και απαίτησαν την άμεση διόρθωση της, η οποία διορθώθηκε εν μέρη με την πρόσθεση μιας παραγράφου. «Γνωμοδοτεί αρνητικά για την κατασκευή της μονάδας παραγωγής βιοαερίου με αναερόβια χώνεψη και ηλεκτρική ενέργεια με καύση του βιοαερίου ισχύος 250 Α της TRADING ENERGY Α.Ε στη θέση « ΒΑΓΙΑ» της Τ.Κ. Α. ΛΟΥΚΑ, διότι δεν υπάρχει υδρογεωλογική μελέτη και για όλους τους αναφερόμενους αρνητικούς λόγους της εισήγησης.»

Παραποίηση υπάρχει και στο 6ο αρνητικό λόγο της εισήγησης που αναφέρεται ότι:
«Η τοπική κοινωνία εκφράζει την έλλειψη πληροφόρησης της και την άρνηση

της στην εγκατάσταση της μονάδας με 700 υπογραφές.»

Το κείμενο των υπογράφων είναι σαφές «Εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στην εγκατάσταση μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΖΙ ΤΡΕΙΝΤΙΝΓΚ», που θα στηρίζεται στην καύση βιοαερίου με πρώτη ύλη υγρά απόβλητα από κτηνοτροφεία ( χοίρων και βοοειδών)και ποιος γνωρίζει …. τι άλλο, στην περιοχή «Βάγια» , «Σταφιλέου» , στο χωριό μας.»

Πουθενά δεν αναφέρεται η έλλειψη πληροφόρησης!!!

Η ΕΝΕΡΖΙ ΤΡΕΙΝΤΙΝΓΚ είναι ανεπιθύμητη και στο Άγιο Λουκά και στο Αλιβέρι!

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ συμφωνώντας με τους λόγους αντίδρασης των κατοίκων του Αγίου Λουκά στηρίζει τον αγώνα τους και τους καλεί σε επαγρύπνηση γιατί οι καιροί είναι πονηροί.

Για τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Δημοτικός Σύμβουλος

Είσοδος Συντακτών