Ζάρακες Εύβοιας notiaevia@gmail.com

   

Ενδυνάμωση των ιατρικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου Κύμης

Νοσοκομείο Κύμης

Έπειτα από πολύωρη σύσκεψη, τα μέλη του Συμβουλίου  Κρίσεων με πρόεδρο τον Διοικητή του Νοσοκομείου Χαλκίδας, Ιωάννη Καρούζο, έκριναν όπως ορίζει η διαδικασία και βάσει κριτηρίων, πέντε Ιατρούς, των παρακάτω ειδικοτήτων:ωτορινολαρυγγολογίας, παιδιατρικής, παθολογίας, μικροβιολογίας, καρδιολογίας.

Τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Κρίσεων έχουν διαβιβαστεί στο Υπουργείο Υγείας με σκοπό να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία πρόσληψης των Ιατρών.

Με την ολοκλήρωση έγκαιρα  και από το Υ.Υ.Κ.Α. των απαραίτητων  ενεργειών, το Γ.Ν – Κ.Υ. Κύμης θα στελεχωθεί με  απαραίτητο Ιατρικό  προσωπικό, που θα ενδυναμώσει τις ιατρικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου και θα βελτιώσει περαιτέρω την περίθαλψη των ασθενών.

 

Είσοδος Συντακτών