Ζάρακες Εύβοιας notiaevia@gmail.com

   

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Στη συζήτηση και η κατασκευή του Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ Ζαράκων.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών, που θα γίνει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου  2014 και ώρα 18:00 προκειμένου νασυζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου(άρθρο 76 του Ν. 3852/2010)
 2. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθ.13 παρ. 3 του Ν.3013/2002)
 3. Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου: Αγροτική οδοποιία Κάλαμος-Κορασίδα στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)
 4. Υποβολή πρότασης για ένταξη του έργου: Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ Οκτωνιάς στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)
 5. Έγκριση ή μη 3ο ΑΠΕ και 3ο ΠΚΤΝΜΕ για το έργο : «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στο ΔΔ Αλιβερίου»
 6. Έγκριση ή μη παράτασης του έργου: «Βελτίωση-συντήρηση κεντρικού οδικού δικτύου Δήμου Κύμης-Αλιβερίου»
 7. Έγκριση ή μη  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : Αποπεράτωση ισογείου και διαμόρφωση εξωτερικού χώρου 2ο Δημοτικού Σχολείου Κύμης.
 8. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου: Αγορά-επισκευή και συντήρηση σπιτιού Γ.Ν. Παπανικολάου.
 9. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου: Τσιμεντοστρώσεις –ασφαλτοστρώσεις ΔΚ Αλιβερίου.
 10. Έγκριση ή μη 1ο ΑΠΕ και 1ο ΠΚΝΤΜΕ για το έργο: Κατασκευή Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ Ζαράκων.
 11. Ορισμός μελών επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου: «Ανάπλαση εισόδου –εξόδου Κονιστρών»
 12. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών
 13. Έγκριση ή μη των 14,15 και 16 /2014  αποφάσεων της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.
 14. Έγκριση ή μη των 25,26 /2014 αποφάσεων της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.
 15. Έγκριση κατανομής χρηματοδότησης στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου,  για λειτουργικές δαπάνες.
 16. Έγκριση  περί μη αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
 17. Σχετικά με τη «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΔ Αλιβερίου»(αίτημα συνδυασμού Νέοι Ορίζοντες)

Ο Πρόεδρος

Μπενάκης Ιωάννης

Είσοδος Συντακτών