Ζάρακες Εύβοιας notiaevia@gmail.com

   

Φούσκωσε το ποτάμι του Φρινιακού

Σήμερα ο χείμαρρος στην παραλία Ζαράκων, έχει κόψει την πρόσβαση με πλάτος σχεδόν 20 μέτρα στις εκβολές του.

 

Είσοδος Συντακτών