Ζάρακες Εύβοιας notiaevia@gmail.com

   

Διαβούλευση για τη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Κύμης - Αλιβερίου

Διαβούλευση για τη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Κύμης - Αλιβερίου

Στα πλαίσια της διαβούλευσης για την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, συνεχίσθηκαν οι συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις και την τοπική κοινωνία.

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου στο Δημαρχείο των Κριεζών, σε μια ακόμα συγκέντρωση εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων,  των φορέων και των κατοίκων, παρουσιάσθηκε ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής, ο οποίος αφορά την αποκατάσταση των εναπομεινάντων ΧΑΔΑ (έχει πραγματοποιηθεί ήδη ο διαγωνισμός και ανατεθεί στον ανάδοχο το έργο), την δημιουργία δύο σταθμών μεταφόρτωσης (έχουν ενταχθεί) στα πλαίσια της άμεσης αντιμετώπισης της μεταφοράς και απόθεσης των απορριμάτων σε ΧΥΤΑ που έχουν ορισθεί από την Περιφέρεια.

Παράλληλα με τη δημιουργία των 2 ΣΜΑ που θα γίνουν πλησίον των δύο μεγάλων πληθυσμιακών κέντρων (Αλιβέρι και Κύμη) θα δημιουργηθεί και κέντρο Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων υλικών, δεδομένου ότι από τη νέα δημοτική αρχή δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.

Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν "πράσινα σημεία" συλλογής και αποθήκευσης υλικών προς ανακύκλωση και συστήματος διαλογής αποβλήτων στην πηγή.

Μακροπρόθεσμα ο Δήμος σχεδιάζει σε συνεργασία με το Δήμο Καρύστου (αποτελούν από κοινού την Διαχειριστική Ενότητα Νότιας Εύβοιας) την διερεύνηση δυνατοτήτων δημιουργίας ΧΥΤΥ, προτείνοντας την αξιολόγηση της τεχνοοικονομικής μελέτης στο πλαίσιο του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της Στερεάς Ελλάδας.

Στη συνάντηση αναπτύχθηκε γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος, στον οποίο διεφάνη ύστερα από σειρά διευκρινιστικών ερωτήσεων και από τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων εκπροσώπων της Τοπικής Κοινωνίας, πως υπάρχει κατ' αρχήν συμφωνία στη πρόταση της Δημοτικής Αρχής.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Θανάσης Μπουραντάς, ο διάλογος θα συνεχισθεί, με στόχο την συμμετοχή των πολιτών και των φορέων προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στην επίλυση ενός εκ των μεγαλυτέρων προβλημάτων που απασχολούν τη νέα δημοτική αρχή τοπική κοινωνία.

Από την πλευρά του ο κ. Μπαράκος,  έδωσε έμφαση στο τομέα της ανακύκλωσης, τονίζοντας πως θα αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας  και οργάνωσης της αποκομιδής και διάθεσης των ανακυκλώσιμων υλικών

Είσοδος Συντακτών