Ζάρακες Εύβοιας gl101010n@yahoo.gr

Ο Νομάρχης Ευβοίας έστειλε την ακόλουθη επιστολή-πρόσκληση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών, ΥΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υγείας & προς το Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

Είσοδος Συντακτών