Ζάρακες Εύβοιας gl101010n@yahoo.gr
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή χλοοτάπητα στο Γήπεδο Πρασίνου» με προϋπολογισμό 365.000,00 ευρώ.
Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, κα. Μ. Συρμακέζη - τηλ:2221354165.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή χλοοτάπητα στο Γήπεδο Πρασίνου» με προϋπολογισμό 365.000,00 ευρώ.
Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, κα. Μ. Συρμακέζη - τηλ:2221354165.

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ακυρώνονται τα σχέδια της ΔΕΗ να δημιουργήσει εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από λιθάνθρακα στο Αλιβέρι, μετά τη χθεσινή τοποθέτηση του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα στη Βουλή ότι από τη στιγμή που ο Δήμος Ταμιναίων έχει ξεκινήσει εργασίες ανάπλασης και αξιοποίησης της περιοχής Στάχτες δεν τίθεται θέμα ανάκλησης της κοινής υπουργικής απόφασης που παραχωρεί τον χώρο των 190 στρ. στον δήμο. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι η ΔΕΗ προγραμμάτιζε να ανεγείρει μονάδα λιθάνθρακα στην περιοχή Στάχτες, η οποία είχε παραχωρηθεί από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου στον Δήμο Ταμιναίων, ώστε να δημιουργήσει χώρους εκπαίδευσης, αθλητισμού και πρασίνου.

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ακυρώνονται τα σχέδια της ΔΕΗ να δημιουργήσει εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από λιθάνθρακα στο Αλιβέρι, μετά τη χθεσινή τοποθέτηση του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα στη Βουλή ότι από τη στιγμή που ο Δήμος Ταμιναίων έχει ξεκινήσει εργασίες ανάπλασης και αξιοποίησης της περιοχής Στάχτες δεν τίθεται θέμα ανάκλησης της κοινής υπουργικής απόφασης που παραχωρεί τον χώρο των 190 στρ. στον δήμο. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι η ΔΕΗ προγραμμάτιζε να ανεγείρει μονάδα λιθάνθρακα στην περιοχή Στάχτες, η οποία είχε παραχωρηθεί από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου στον Δήμο Ταμιναίων, ώστε να δημιουργήσει χώρους εκπαίδευσης, αθλητισμού και πρασίνου.

Είσοδος Μελών